Zakład Usług Elektrycznych

Szukasz elektryka? – dobrze trafiłeś ! – polecając swoje usługi  zapraszamy do współpracy !!!


Oferujemy Państwu usługi w zakresie

1- kompleksowy montaż nowych instalacji elektrycznych, alarmowych, domofon/wideofon, sterowanie roletami,

2- remonty istniejących instalacji elektrycznych

3- montaż instalacji ochrony odgromowej

4- zasilanie zaplecza budowy

5- przyłącza elektryczne

6- elektryczne ogrzewanie podłogowe

7- instalacje oświetlenia terenu

8- badanie środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji ochrony odgromowej – tzw. pomiary elektryczne

9- prace naprawczo-remontowe